Karin Rask Møller

Karin er uddannet advokatsekretær i 1993.

Karin har inden hun blev ansat hos Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen været ansat hos Advokatfirmaet Kirkholt, Rydahl & Winther Advokater og senest Advokatanpartsselskabet Thorkild Rydahl, hvor hun udover sekretærarbejde tillige varetog bogholderiet på kontoret. Hun har beskæftiget sig med mange typer sager gennem årene herunder ejendomshandler, selskabsret, familieretlige sager og strafferet.

Karin har været ansat i Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen siden 2009. Karins primære arbejdsområde er ejendomshandler, men behandler herudover også kontorets øvrige sagstyper herunder dødsboer, familieretlige sager, inkasso m.v.